NIEUW LAND, NIEUWE IDENTITEIT

Symposium ter gelegenheid van 80 jaar droog, 60 jaar gemeente Noordoostpolder

FlevoMeer Bibliotheek organiseert samen met CHC/Canon Noordoostpolder het
symposium Nieuw land, nieuwe identiteit? Sprekers zijn sociaalgeograaf Floor
Milikowski, historicus en schrijver Eva Vriend en hoogleraar plattelandsgeografie
Tialda Haartsen. Zangeres Elisa Maayeshi verzorgt het muzikaal intermezzo.

Heeft de Noordoostpolder al een eigen identiteit ontwikkeld? Dit jaar is het 80 jaar geleden
dat de Noordoostpolder droog viel en de gemeente viert haar zestigjarig jubileum. Is er
inmiddels een gemeenschappelijk verhaal waarmee de bewoners zich verbonden voelen?
Wat is het belang van een regionale identiteit?

Dat alles in de Noordoostpolder ‘totaal is bedacht’, fascineert Floor Milikowski, die bekend
werd met haar boeken Van wie is de stad en Een klein land met verre uithoeken. Volgens
haar heeft een regio een eigen identiteit hard nodig. In haar bijdrage verklaart Milikowski wat het al dan niet hebben van een eigen verhaal betekent voor de sociaaleconomische
ontwikkeling van een gebied.

Sinds Eva Vriend haar boek Het Nieuwe Land tien jaar geleden voltooide, vragen
beleidsmakers en bestuurders haar regelmatig waar de Noordoostpolder en Flevoland nu
eigenlijk voor staan. Aan de hand van de reacties die zij op haar boek kreeg, schetst Vriend
in haar lezing hoe de band van de bewoners met de Noordoostpolder zich in de loop der
jaren ontwikkelde. Ze zet uiteen welke rol de geschiedenis daarin speelt.

Tialda Haartsen, professor plattelandsgeografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, kent de
Noordoostpolder goed. Ze groeide op in Bant, waar haar familie grotendeels nog woont. Zij
zal de ontwikkelingen in de Noordoostpolder vergelijken met andere plattelandsgemeenten.
Hierbij zal zij ook ingaan op de keuzes die de Noordoostpolder zal moeten maken voor de
toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van het beleid voor de agrarische sector, de
ouderenzorg, het onderwijs en jongeren.

Klassiek zangeres Elisa Maayeshi, opgegroeid in Emmeloord, brengt tijdens een muzikaal
intermezzo twee liederen ten gehore die voor haar bij het thema ‘nieuwe identiteit’
aansluiten. Boekhandel Bruna Emmeloord is aanwezig met een boekentafel.

Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder opent het symposium. Aukje van der
Molen van het Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder leidt het afsluitend
rondetafelgesprek met de sprekers en de zaal.

Het symposium Nieuw land, nieuwe identiteit?
Datum: zondagmiddag 4 september, in
Aanvang: 14 uur (13.30 uur inloop).
Plaats: de Bantsiliek in Bant.
Toegang: Toegang is gratis.
Aanmelden via: Flevomeerbibliotheek

LEZING: Scheepsrampen op de Zuiderzee

Maritiem archeoloog dr. Yftinus van Popta geeft twee lezingen in de FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord over scheepsrampen op de Zuiderzee. Als eerste staat op donderdag 10 maart de opgraving centraal van de Queen Anne, een vroeg 18e-eeuws koopvaardijschip. Sinds de opgraving van het scheepswrak bij Rutten heeft van Popta uitgebreid onderzoek gedaan en op deze avond deelt hij de laatste stand van zaken rond het schip.

Op 7 april vertelt van Popta over de fascinerende zoektocht naar de achtergrond van de scheepsramp van binnenvaartschip ’De Hoop’ van schipper Dinkla. Het schip verging in december 1909 dichtbij Lemmer.

De lezing op 7 april worden georganiseerd door samenwerking tussen FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder, Canon De Noordoostpolder en Vereniging Vrienden van Schokland.

Donderdag 7 April
Aanvang 20.00 uur,
FlevoMeerBibliotheek
Harmen Visserplein 5, Emmeloord,
Gratis toegang