Het archief, de materialen en documenten die de stichting beheert bevindt zich bij het CHC.
Deze materialen zijn geschonken door diverse personen of instellingen waar wij mee samenwerken.

Memorablia