NIEUW LAND, NIEUWE IDENTITEIT

Symposium ter gelegenheid van 80 jaar droog, 60 jaar gemeente Noordoostpolder FlevoMeer Bibliotheek organiseert samen met CHC/Canon Noordoostpolder hetsymposium Nieuw land, nieuwe identiteit? Sprekers zijn sociaalgeograaf FloorMilikowski, historicus en schrijver Eva Vriend en hoogleraar plattelandsgeografieTialda Haartsen. Zangeres Elisa Maayeshi verzorgt het muzikaal intermezzo. Heeft de Noordoostpolder al een eigen identiteit Lees meer…