Archief dhr Willem Marius Nelissen.

Het is al weer enige tijd geleden dat ik (Harrie Veldhuis) namens het Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder (CHC NOP) een schenking in ontvangst mocht nemen.

De schenking betrof een aantal stukken van wijlen dhr. Willem Nelissen. Hij heeft deze stukken in de oorlog geruime tijd gebruikt bij zijn verblijf in de Noordoostpolder.

Begin

Het verhaal begint in Mei 1943. Nelissen (30 september 1923) geboren studeert in Utrecht Indische bestuurskunde. De Duitse bezetter bepaalde dat Nederlandse studenten een loyaliteitsverklaring dienden te ondertekenen of anders te werk gesteld moesten worden in Duitsland. Alle studerenden moesten zich melden, maar daar had Nelisssen weinig zin in.

Loyaliteitsverklaring (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Loyaliteitsverklaring)

Als Jan Post uit Urk door het leven

Zo belande Nelissen op Urk bij ir. Klasema van de dienst Zuiderzeewerken die met een woonark in de haven lag. Door de bemiddeling van Klasema kreeg hij van dhr. Keijzer, burgemeester van Urk het persoonsbewijs van Jan Post, geboren op 18-11-1925. Op het gemeentehuis werd aan Nelissen verteld dat deze Jan overleden was. Daardoor kon hij volgens de ambtenaren van de burgerlijke stand de papieren van Jan Post overnemen.

Geertruides Keijzer. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gert_Keijzer)

Een foto en vingerafdruk zouden voldoende zijn om op de naam van Jan Post door het leven te gaan. De echte Jan Post werd al vele jaren op de verdieping van zijn ouderlijke woning verpleegd en daarom was het niet noodzakelijk dat hij een persoonsbewijs bij zich had. Het was een belangrijk document voor Nelissen want hij hoefde zo niet onder te duiken. Hij kon gewoon aan het werk bij de firma Daalder die veel werk verricht ten bate van de drooglegging en ontwikkeling van de Noordoostpolder. Tussen de documenten vonden we ook nog een briefwisseling van Nelissen met de fam. Daalder. Van Juli 1943 tot Mei 1945 zat Nelissen ondergedoken bij de fam Nering Bögel in huize Hagensdorp in de Bentstraat te Vollenhove. Twee jaar lang werkte Nelissen alias Jan Post in de Noordoostpolder. De nieuwe Jan Post beleefde zonder veel problemen de bevrijding in 1945.

Marten Klasema (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Marten_Klasema)

Ontmoeting tussen Nelissen en Post

Het persoonsbewijs had zeer goede diensten gedaan en daarvoor was Nelissen zeer dankbaar . Ver na de bevrijding besloot hij om het graf van Jan Post te gaan bezoeken maar niemand kon hem vertellen waar hij dat kon vinden. Hij liet het er niet bij zitten. Hij informeerde bij het gemeentehuis. Ze beloofden hem om het uit te zoeken. Kort daarna werd hij gebeld en kreeg hij de verrassende mededeling dat Jan Post nog leefde en verzorgd werd in de Talma Hof te Emmeloord. In augustus 1994 vond de ontmoeting plaats tussen Nelissen en de echte Jan Post. Het was een ontroerende ontmoeting voor beiden. Nelissen had 50 jaar lang niet geweten dat Jan Post nog leefde.

Dhr. Nelissen als 20 jarige onderduiker/landmeter. Gefotografeerd in zijn werkkleding, met de hamer waarmee hij de paaltjes in de grond sloeg. De foto is genomen in de tuin van zijn onderduikadres. (Bron: Fam. Nelissen)

In ons centrum hebben we ook een prachtig herinneringsbord hangen wat verwijst naar de periode dat dhr Nelissen in Vollenhove woonde. Tevens een prachtig gaaf exemplaar van een z.g.n. Jacoba kannetje wat hij gevonden heeft ergens in de Noordoostpolder.

Harrie Veldhuis nam het archief namens het CHC Noordoostpolder in ontvangst


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *