Donderdagavond 30 maart wordt er een lezing georganiseerd in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder rondom het thema ‘Natuur rond de boerderij’. Dhr. Evert de Boer, zelf wonend
op een boerderij in de Noordoostpolder, gunt ons een kijkje in het natuurleven dat zich rondom de boerderij afspeelt. Inloop deze avond start om 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Tijdens deze lezing neemt dhr. De Boer ons in zijn verhalen mee naar een boerderij aan de
Uiterdijkerweg waar we de fauna bekijken die hier voorkomt. Denk dan bijvoorbeeld aan vlinders of
aan het ringen van kerkuilen. Daarnaast richten we onze blik op de Oostrand van de Noordoostpolder.
Dit is een bijzonder stukje natuurgebied. Na de drooglegging bleek dit al vanwege de bijzondere
plantensoorten die er groeiden. Rond 1970 werden bermen opgehoogd met grond die niet uit de
omgeving kwam waardoor de bijzondere flora verdween. In de jaren negentig van de vorige eeuw is
37 kilometer berm afgeplagd tot op de originele zandbodem. In korte tijd kwamen veel soorten terug,
waaronder duizenden orchideeën. In de loop van 20 jaar onderzoek zijn er ongeveer 270
verschillende plantensoorten gevonden.  

Historisch InformatiePunt
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder
en Vrienden van Schokland. Deze samenwerking is erop gericht de geschiedenis van de
Noordoostpolder onder de loep te nemen. Voor 2023 staan er vijf lezingen gepland, waarvan deze
lezing, gericht op de natuur in de polder, de eerste zal zijn.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *