NIEUW LAND, NIEUWE IDENTITEIT

Symposium ter gelegenheid van 80 jaar droog, 60 jaar gemeente Noordoostpolder FlevoMeer Bibliotheek organiseert samen met CHC/Canon Noordoostpolder hetsymposium Nieuw land, nieuwe identiteit? Sprekers zijn sociaalgeograaf FloorMilikowski, historicus en schrijver Eva Vriend en hoogleraar plattelandsgeografieTialda Haartsen. Zangeres Elisa Maayeshi verzorgt het muzikaal intermezzo. Heeft de Noordoostpolder al een eigen identiteit Lees meer…

Lezing: Geborgen in de polderklei

Geborgen in de polderklei van de oude zeebodem liggen vele historische schatten die de geschiedenis van onze provincie vertellen. Een belangrijk onderdeel daarvan vormen de gezonken vliegtuigen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestort zijn. Op donderdag 15 oktober geeft Stichting Ongeland een lezing over deze vliegtuigwrakken in FlevoMeer Bibliotheek Lees meer…