Lezing ‘Natuur rond de boerderij’ in FlevoMeer
Bibliotheek Noordoostpolder

Donderdagavond 30 maart wordt er een lezing georganiseerd in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder rondom het thema ‘Natuur rond de boerderij’. Dhr. Evert de Boer, zelf wonend
op een boerderij in de Noordoostpolder, gunt ons een kijkje in het natuurleven dat zich rondom de boerderij afspeelt. Inloop deze avond start om 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

NIEUW LAND, NIEUWE IDENTITEIT

Symposium ter gelegenheid van 80 jaar droog, 60 jaar gemeente Noordoostpolder FlevoMeer Bibliotheek organiseert samen met CHC/Canon Noordoostpolder hetsymposium Nieuw land, nieuwe identiteit? Sprekers zijn sociaalgeograaf FloorMilikowski, historicus en schrijver Eva Vriend en hoogleraar plattelandsgeografieTialda Haartsen. Zangeres Elisa Maayeshi verzorgt het muzikaal intermezzo. Heeft de Noordoostpolder al een eigen identiteit Lees meer…

Lezing: Geborgen in de polderklei

Geborgen in de polderklei van de oude zeebodem liggen vele historische schatten die de geschiedenis van onze provincie vertellen. Een belangrijk onderdeel daarvan vormen de gezonken vliegtuigen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestort zijn. Op donderdag 15 oktober geeft Stichting Ongeland een lezing over deze vliegtuigwrakken in FlevoMeer Bibliotheek Lees meer…