NIEUW LAND, NIEUWE IDENTITEIT

Symposium ter gelegenheid van 80 jaar droog, 60 jaar gemeente Noordoostpolder

FlevoMeer Bibliotheek organiseert samen met CHC/Canon Noordoostpolder het
symposium Nieuw land, nieuwe identiteit? Sprekers zijn sociaalgeograaf Floor
Milikowski, historicus en schrijver Eva Vriend en hoogleraar plattelandsgeografie
Tialda Haartsen. Zangeres Elisa Maayeshi verzorgt het muzikaal intermezzo.

Heeft de Noordoostpolder al een eigen identiteit ontwikkeld? Dit jaar is het 80 jaar geleden
dat de Noordoostpolder droog viel en de gemeente viert haar zestigjarig jubileum. Is er
inmiddels een gemeenschappelijk verhaal waarmee de bewoners zich verbonden voelen?
Wat is het belang van een regionale identiteit?

Dat alles in de Noordoostpolder ‘totaal is bedacht’, fascineert Floor Milikowski, die bekend
werd met haar boeken Van wie is de stad en Een klein land met verre uithoeken. Volgens
haar heeft een regio een eigen identiteit hard nodig. In haar bijdrage verklaart Milikowski wat het al dan niet hebben van een eigen verhaal betekent voor de sociaaleconomische
ontwikkeling van een gebied.

Sinds Eva Vriend haar boek Het Nieuwe Land tien jaar geleden voltooide, vragen
beleidsmakers en bestuurders haar regelmatig waar de Noordoostpolder en Flevoland nu
eigenlijk voor staan. Aan de hand van de reacties die zij op haar boek kreeg, schetst Vriend
in haar lezing hoe de band van de bewoners met de Noordoostpolder zich in de loop der
jaren ontwikkelde. Ze zet uiteen welke rol de geschiedenis daarin speelt.

Tialda Haartsen, professor plattelandsgeografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, kent de
Noordoostpolder goed. Ze groeide op in Bant, waar haar familie grotendeels nog woont. Zij
zal de ontwikkelingen in de Noordoostpolder vergelijken met andere plattelandsgemeenten.
Hierbij zal zij ook ingaan op de keuzes die de Noordoostpolder zal moeten maken voor de
toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van het beleid voor de agrarische sector, de
ouderenzorg, het onderwijs en jongeren.

Klassiek zangeres Elisa Maayeshi, opgegroeid in Emmeloord, brengt tijdens een muzikaal
intermezzo twee liederen ten gehore die voor haar bij het thema ‘nieuwe identiteit’
aansluiten. Boekhandel Bruna Emmeloord is aanwezig met een boekentafel.

Burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder opent het symposium. Aukje van der
Molen van het Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder leidt het afsluitend
rondetafelgesprek met de sprekers en de zaal.

Het symposium Nieuw land, nieuwe identiteit?
Datum: zondagmiddag 4 september, in
Aanvang: 14 uur (13.30 uur inloop).
Plaats: de Bantsiliek in Bant.
Toegang: Toegang is gratis.
Aanmelden via: Flevomeerbibliotheek

Vier oorlogsgraven WO2 op begraafplaats Emmeloord

Binnenkort is er de 4 mei viering. Dodenherdenking. Voordat we om 20u twee minuten stilte houden bij het oorlogsmonument aan de Granpré  Molièrelaan in Emmeloord gaan de nieuwe burgemeester Roger de Groot en leden van het 4-5 mei comité in de vooravond naar de begraafplaats in Emmeloord. Hier liggen 4 oorlogsslachtoffers. Deze  4 slachtoffers behoorden bij de het vliegtuig en bommenwerper ‘De Wellington DX-X’. Het vliegtuig steeg op om 19u op 12 oktober 1941 vanuit Engeland voor een aanval op Bremen (Duitsland).  Enkele uren later rond  22u  werd het toestel neergeschoten door een Duitse  Messerschmitt  boven de Noordoostpolder en kwam terecht  op kavel  34 aan de Baarloseweg bij Luttelgeest. De Wellington zonk weg in de drassige grond van de net drooggelegde polder.

De oude locatie van het Vliegeniersmonument in Marknesse waar de omgekomen bemanning van Wellington (R1757) en Lancaster (JA702) worden herdacht.
(foto via www.NOPinoorlogstijd.nl)

In het vliegtuig zaten 6 bemanningsleden. Sergeant en piloot A.W Jeffries uit Engeland, 28 jaar oud.  Waarnemer P.F.M. Cooke uit Nieuw-Zeeland,  21 jaar. Radiotelegrafist W.C. Wood uit Engeland,  21 jaar. Boordschutter W.H.S Byers uit Canada,  28 jaar. Co-piloot H.J. Myers, 23 jaar oud en staartschutter L. Rickard.

Vijf van de mannen kwamen gelijk om. L. Rickard kon zich redden met zijn parachute en werd gevangen genomen in Blokzijl. H.J. Myers werd direct geborgen en begraven te Kuinre. De omgekomen Byers, Cooke, Wood en Jeffries (als enige getrouwd) zijn in 1948 herbegraven op de Algemene begraafplaats te Emmeloord.

De vier oorlogsgraven in Emmeloord, in 1949.
Later kregen ze allemaal een grafsteen van de Commonwealth War Graves Comission
(foto via www.NOPinoorlogstijd.nl)

Vanaf 1941 waren de vier omgekomen vliegeniers begraven in een  veld aan de Baarloseweg waar ze neergestort waren. In 1950 werden bij de 4 omgekomen mannen grafstenen geplaatst. In de grafsteen van W.C. Wood staan de volgende woorden gebeiteld.

‘To live in hearts. We leave behind is not to die. We’ll meet again, my son.’

LEZING: Scheepsrampen op de Zuiderzee

Maritiem archeoloog dr. Yftinus van Popta geeft twee lezingen in de FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord over scheepsrampen op de Zuiderzee. Als eerste staat op donderdag 10 maart de opgraving centraal van de Queen Anne, een vroeg 18e-eeuws koopvaardijschip. Sinds de opgraving van het scheepswrak bij Rutten heeft van Popta uitgebreid onderzoek gedaan en op deze avond deelt hij de laatste stand van zaken rond het schip.

Op 7 april vertelt van Popta over de fascinerende zoektocht naar de achtergrond van de scheepsramp van binnenvaartschip ’De Hoop’ van schipper Dinkla. Het schip verging in december 1909 dichtbij Lemmer.

De lezing op 7 april worden georganiseerd door samenwerking tussen FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder, Canon De Noordoostpolder en Vereniging Vrienden van Schokland.

Donderdag 7 April
Aanvang 20.00 uur,
FlevoMeerBibliotheek
Harmen Visserplein 5, Emmeloord,
Gratis toegang

Lezing: Geborgen in de polderklei

Geborgen in de polderklei van de oude zeebodem liggen vele historische schatten die de geschiedenis van onze provincie vertellen. Een belangrijk onderdeel daarvan vormen de gezonken vliegtuigen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestort zijn. Op donderdag 15 oktober geeft Stichting Ongeland een lezing over deze vliegtuigwrakken in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder.

Oorlog boven Flevoland

Het huidige Flevoland was tijdens de oorlogsjaren volop in ontwikkeling. De oorlogsjaren in deze regio zijn vooral bekend vanwege de oorlog bóven dit gebied. De geallieerden planden hun vliegroutes veelvuldig over het IJsselmeer, omdat men hier weinig te vrezen had van luchtafweer. Ook waren daar vele oriëntatiepunten voorhanden die hielpen om hun weg naar Duitsland en terug te vinden. Hierdoor zijn in dit gebied vele vliegtuigen neergeschoten door de Duitsers, of neergestort omdat ze de weg terug naar Engeland niet konden volbrengen.
Een vliegtuigwrak is meer dan alleen een teruggevonden stuk metaal in de grond. Elk wrak kent haar afzonderlijk stukje geschiedenis en eigen verhaal. Tijdens deze lezing worden de verhalen achter de vliegtuigen verteld. De verhalen geven een beeld van de missies die men vloog en wat de bemanningen onderweg meemaakten, voordat hun vlucht in de golven van het IJsselmeer of in de woeste rietlanden van de Noordoostpolder eindigde. 

Stichting Ongeland

Stichting Ongeland probeert dit deel van de oorlog te belichten, en de herinnering aan wat onze bevrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog voor ons hebben betekend levend te houden. Dit doet zij door middel van het plaatsen van crashpalen, het geven van lezingen op school en de uitgave van het boek ‘Geborgen in de Polderklei – Airmen van de Zuiderzee’.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Haal je gratis kaartje via de oranje knop hieronder of bij de informatiebalie in de bibliotheek in Emmeloord.

Maand van de Geschiedenis in FlevoMeer Bibliotheek

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Ook in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder duiken we dieper in onze geschiedenis, samen met onze partners Stichting Vrienden van Schokland, Stichting Canon De Noordoostpolder en het Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder. Dit jaar organiseren zij een lezing op donderdag 15 oktober en een historische dag op zaterdag 24 oktober.

Polderhistorie bij Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder

Het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder (CHC NOP) opent op zaterdag 29 februari van 10 tot 12 uur haar deuren voor bezoekers met belangstelling voor polderhistorie.

De collectie boeken en foto’s van het CHC NOP is in te zien. Wie historische foto’s of documenten wil delen met het CHC NOP kan terecht. Ook bij zoekvragen kunnen de vrijwilligers verder helpen.  

Het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder is gevestigd in het Cultuurbedrijf, Harmen Visserplein 2, Emmeloord.

Vanaf 1 maart is het CHC NOP elke donderdagmiddag open van 14 tot 16 uur, bezoek op afspraak is ook mogelijk.

Let op: Tijdens de schoolvakanties is het Cultuurbedrijf en daarmee het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder ook gesloten

website: www.chcnop.nl
e-mail: info@chcnop.nl