Stichting Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder (CHC NOP) is opgericht op initiatief van een aantal polderbewoners: Wim Logtmeijer en Aukje van der Molen (Canon De Noordoostpolder), Harrie Veldhuis, Robert Hofman, Evert de Graaff en Jan de Jong .

De organisatie van het CHC bestaat uit:

Harrie Veldhuis
Aukje v.d. Molen
Jan de Jong
Frans Visser
Robert Hofman
Oproep:

Heeft u nog oude foto’s of boeken over de Noordoostpolder?
Of een bijzonder object met een verhaal.


Gooi het niet weg, maar breng het langs.
Dit materiaal wil het Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder bewaren, rubriceren en toegankelijk maken voor huidige en toekomstige generaties. Kennis over onze ontstaansgeschiedenis levert een bijdrage aan onderling begrip en zorgt voor verbinding van zowel de lokale bevolking alsook met de rest van Nederland. Hiervoor is het CHC NOP een platform dat zowel fysiek als digitaal (op termijn) toegankelijk is.

U bent altijd welkom voor een kop koffie, en een praatje