Collectie Jaap de Graaf
Jacob (Jaap) de Graaf was werkzaam bij Staatsbosbeheer. Hij heeft materialen omtrent zijn werk en interesse m.b.t. de regio in 8 mappen gebundeld.

1 Fotoalbum van het werk van Jaap de Graaf in de Noordoostpolder
2 Groen map ‘Nostalgie’ Groene map met documentatie en oude oorlogskranten ‘De Zwerver’
3 Witte map, krantenartikelen m.b.t. het staatsbosbeheer
4 Witte map, terugblik op mijn werk (het werk van Jaap de Graaf)
5 Witte map ‘Onderduikerstijd’ het verhaal (van Jaap de Graaf in de oorlogsperiode)
6 Witte map (geen titel) Gegevens over de razzia
7 Witte map, Onderduikerstijd van de N.O. Polder
8 Witte map, Polder nostalgie in beeld
Inhoudsopgave voorin, foto’s uit de krant m.b.t. de Noordoostpolder


Collectie Aaldert Pol
Aaldert Pol was Historicus en heeft 29 mappen geschonken waarin de geschiedenis van de Noordoostpolder is vastgelegd.

1 Archiefstukken (oud) Kraggenburg
2 Archiefstukken + Kaarten (oud) Kraggenburg
3 Krantenknipsels (oud) Kraggenburg
4 Correspondentie betreffende (oud) Kraggenburg
Krantenartikelen, correspondentie en documentie m.b.t. bovengenoemd onderwerp
5. (Oud) Kr(aggenburg) + Powerpoint + Digitale bestanden
Inhoud, voorin beschreven: 1. Powerpoint Kraggenburg, 2 Diverse foto’s, 3. Chronologie, 4. Mannen rond (oud) Kraggenburg, 5. Archiefgegevens Cult. histor. centrum Zwolle, 6. Diversen, 7. Van Diggelen’s plannen inpoldering.
6 (Oud) Kraggenburg map. Sloet en ‘welvaar’t, Biografietjes – Sanders etc., Hoogten stormvloeden, Zwolse Diep Chronologie in feiten en cijfers, B.P.g. van Diggelen prijsvraag, inpoldering, tolkwestie, Noord-West overijssel geschiedenis, G.D. v.d. Heide over Kraggenburg, G.v. hezel – R.W.S., l. Gratama over Zwolse Diep, mastenbroek e.o. G.J. Schutten, varen..zonder water, W.J. Schuttevaer vele stukken, Pluisters
7 Dia’s (oud) Kraggenburg
Beschrijvingen van dia serie (dia’s zelf niet inbegrepen)
8 Illustraties boek (oud) Kraggenburg + Correspondentie
Map bevat documentatie, afbeeldingen en foto’s m.b.t. Kraggenburg
9 1. Winkel 2. Sanders 3. Kombrink 4. Kroese
Documentatie in 4 diverse omslagen m.b.t. bovenstaande families
10 1. (fam.) Sloet Zwolse Diep, 2. Parlementaire Enquete 1856, 3. Verslag staatscommissie 1879, 4. Ferrand
Omslagen m.b.t. bovenstaande families en onderwerpen
11 Armoede Schokland
Bevat documentatie m.b.t. bovenstaand onderwerp
12 Foto’s Schokland
13 Krantenartikelen m.b.t. Schokland
Diverse krantenartikelen uit de jaren ’90 met index voorin
14 Bestek Schokker kerkje 1834 + Diversen
15 Archiefstukken Schokland jaren 1132-1860
Kopieen uit diverse archieven m.b.t. Schokland
16 Schokland hervormde kerk, goederen ontruiming, lichtwachter, misthoorn en gebouw
17 Diversen Schokland
Diverse documenten m.b.t. Schokland, voor de ontruiming
18 Foto’s S,Kr, P.
Schokland, (oud) Kraggenburg en (Noordoost)polder
Map met alleen foto’s m.b.t. bovenstaande onderwerpen
19 SKP, rest
(Schokland, (oud) Kraggenburg en (Noordoost)Polder. Map met gevarieerde inhoud
20 S(chokland)
Map met notitie’s van bezochte archieven, foto’s en documentatie m.b.t. Schokland.
21 Foto’s Noordoostpolder, Flevoland, (oud) Kraggenburg
22 Artikelen Tweede Wereldoorlog NOP + Diversen
23 Tweede Wereldoorlog Foto’s en Krantenartikelen
Met betrekking tot de Noordoostpolder
24 (Zwarte Map) Verzameling Knipsels – artikelen over o.a. pilotenhulp NOP.
25 Zwarte map, o.a. Tweede Wereldoorlog (Noordoost) Polder
Uitgebreide map met documentatie en gegevens
26 (Zwarte map) Wereldoorlog Twee Krant
Map met diverse gegevens over de Noordoostpolder en de Tweede Wereldoorlog en gegevens over Knipmeijer
27 Zwarte Omslag map, Zuiderzee + enkele foto’s
Foto’s, kopieen van fotokaarten van dorpen rondom de voorm. Zuiderzee. Tevens een kopie van het boek ‘De zuiderzee, een herinneringswerk door Dr. H. Colijn et. al. uitgegeven in 1932 door Scheltmea & Holkema – Amsterdam
28 Grijze omslag map, Veen, Turfkaart, Schokland, (Familie) De Vries, Nagele, Verloren land
29 (Zwarte map) Polder Oranje
Map m.b.t. gegevens en documentatie over het Koninklijk huis en de Noordoostpolder
30 Map ‘Actie behoud Oud Kraggenburg 1998-1999’

Collectie Kees Bolle
Kees Bolle is (amateur) historicus en onder andere vrijwilliger bij het Nieuwland Erfgoed museum.

Doos 4
In de collectie zitten ook een aantal DVD’s (A-D)

 • DVD A
  Bevat veel foto’s gemaakt over de inrichting hydrologische zone op Schokland, 2013
 • DVD B
  Bevat foto’s en fimpje over schokbeton
 • DVD C
  Bevat veel verschillende afbeeldingen o.a.
  • Driemaandelijkse berichten
  • Inpolderingsplannen
  • Levensverhaal van dhr. K(ees) Bolle
  • Schokland, inrichting hydrologische zone
  • Herbegraven van beenderen op Schokland
  • Overzicht alle boerderijen type S.
  • Overzicht van alle Zeeuwse pachters
 • DVD D
  Bevat veel foto’s over alle boerderijen type S. en de bouw van de schokbeton schuren.
  Ook een foto van Kees Bolle voor een barak met als opschrift: De hele wereld is maar een noodwoning.
 • DVD E
  Een film over de “de arbeiderswoning”in de Noordoostpolder. Met o.a. Kees Bolle.

Collectie Hans Veenhuis

Hans Veenhuis was persfotograaf in de Noordoostpolder. Hij heeft zijn collectie (gedeeltelijk) overgedragen aan het CHC. Deze collectie bestaat uit 12 stuks DVD.

 1. Afscheid wethouders 2006 o.a. Ritsema en Mulder
 2. Gemeenteraad NOP 2002 plus allerlei foto’s van actualiteiten in de NOP. Sport etc.
 3. Gemeenteraad NOP Personen, o.a. Hermus, Ruifrok, Sanderse, Voorberg en Wondergem
 4. Gemeenteraad NOP Personen, Bakker, Bijdevaate, Geluk, Dibbits en van Meijel
 5. Foto’s van Schokland, Restauratie van fundamenten zuidpunt, concert, e.a.
 6. Foto’s van Boerderijen met een naam. op alfabetische volgorde van wegen.
 7. Vele luchtfoto’s van de Noordoostpolder 2010 o.a. Nagele, De Vries Koeling, Hoekstra, Brennels, AES, Atletiekbaan, Bosbadhal, industrie terreinen,dorpen etc.
 8. Gelijk als DVD nr. 7
 9. Drie foto’s, 1. Lange Nering oud. 2. De Kleeboois. 3. De Zeeschelp
 10. Video van de Creilerflora 2010 met opening door EAndre Kuiper
 11. De Proms 04-2007. Muziek en Dans met o.a. Jan Groot, P. Keur, Marja Schippers en M. Ype
 12. Revue gehouden bij het afscheid van Pastoor Ketelaar 2005